Được cô em gái nhờ làm mẫu để vẽ bộ phận sinh dục và cái kết