Ngưỡi mẫu bikini bị nhiếp ảnh gia đụ trong buổi chụp hình